BDSM’ers juist ‘sterkere’ persoonlijkheden

Veelal wordt aangenomen dat het gedrag van BDSM’ers, en dan vooral van vrouwelijke subs, bepaald wordt door traumatische (seksuele) ervaringen en, meer algemeen, een onveilige hechting. Uit recent onderzoek aan de Universiteit van Tilburg blijkt hier echter geen enkele aanwijzing voor. Het tegengestelde is eerder het geval. Bovendien voelen BDSM’ers zich meer dan niet-BDSM’ers gelukkig; zij hebben een hogere staat van ‘subjectief welbevinden.’

Een en ander blijkt uit het onderzoek ‘Psychologische karakteristieken van beoefenaars van BDSM’ uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van dr. Andreas A.J. Wismeijer en dr. Marcel A.L.M. van Assen PhD (juni 2013). De onderzoekers zijn duidelijk in hun stellingname: ‘Daarom concluderen we dat onze bevindingen de hardnekkige veronderstelling dat BDSM wordt geassocieerd met inadequaat ontwikkelde hechtingsprocessen (hetzij als gevolg van een verleden van seksueel geweld of vanwege andere redenen) niet ondersteunen.’

Ik werd op het onderzoek gewezen tijdens mijn ontmoeting met Sebastianus en Anna van Stichting Info BDSM. Ik kende het onderzoek niet. In heel wat erotische romans (Vijftig Tinten, Verslaafd aan jou) verschaft het gemankeerde karakter van de Dom, de sub of van beiden, veroorzaakt door traumatische jeugdervaringen, een alibi voor hun BDSM-gedrag. Een ‘alibi’ dat me irriteerde, mede daarom laat ik de – niet bestaande – Aniek van de VSSM in Het spel van Floor vertellen: ‘‘Heel vaak wordt gedacht dat mensen die aan sm doen een vreselijke seksuele ervaring hebben gehad. Ze zijn vroeger misbruikt en daarom kunnen ze nu niet meer gewoon liefhebben. Ze hebben pijn moeten lijden, en kunnen nu niet meer zonder. Hebben geen liefde ontvangen, en daarom weten ze nu niet meer hoe ze daarmee om moeten gaan. Bullshit, dames, onzin. Uit geen enkel onderzoek komt naar voren dat dit zo is. Het komt natuurlijk wel eens voor; het is niet zo dat er onder de personen die aan sm doen nooit eens iemand misbruikt is, wij zijn ook maar gewone mensen. Maar ik bijvoorbeeld niet. Ik ben liefdevol in een warm gezin opgegroeid, ben nooit verkracht, zelfs niet aangerand. Toch ben ik een sub. En dat is omdat het in mijn geaardheid zit. Aanvaard het als je het hebt. Het enige wat telt zijn je eigen grenzen.’

Het onderzoek van de Universiteit van Tilburg bestond uit de analyse van een uitgebreide vragenlijst ingevuld door ruim 900 BDSM’ers, die daartoe waren uitgenodigd via de website BDSMzaken. Tegelijkertijd werd een controle groep uitgenodigd te participeren in een onderzoek naar ‘geheimen’. Deelnemers werden op dit onderzoek geattendeerd via Viva, interviews, de universiteitswebsite en mijngeheimen.nl. De meeste deelnemers van de controlegroep (434 personen, merendeel vrouwen) kwam via de laatste website. Het is met name de herkomst van beide onderzoeksgroepen die de onderzoekers noopt tot enige voorzichtigheid met betrekking tot de conclusies. Die niettemin duidelijk zijn.

BDSM’ers worden namelijk niet gekenmerkt door een gemankeerd karakter, zeggen de onderzoekers: ‘Samenvattend, deze resultaten suggereren dat BDSM’ers eerder gekarakteriseerd worden door grotere psychologische en interpersoonlijke capaciteiten en een grotere autonomie, dan door onaangepaste psychologische karakteristieken. Hoewel er verschillen werden genoteerd tussen de verschillende BDSM-rollen, waren deze eerder klein tot middelmatig. Kortom, er ontstaat een erg gunstig beeld wat betreft de psychologische karakteristieken van een gemiddelde BDSM’er in vergelijking met niet-BDSM’er.’

BDSM’ers kunnen opgelucht ademhalen! Hoewel de kans natuurlijk zeer groot is dat zij dit allang wisten. Alleen de buren nog niet.

Het volledige onderzoek is te downloaden via de website StichtingInfoBDSM.

1

1 Comment

  1. Renee van Amstel

    @Sarah laat mij weten: misschien ook wel interessant: http://marijkespraktijken.nl/

Leave a Comment